bandplan full

Bandplan Full license HF

135.7 - 1880 [400W]
135.7 - 137.8 | 2200M

Bandplan 136 kHz (2200 meter) (F-Licence)


Omdat de langegolfband nog volop in ontwikkeling is, is het (vooralsnog) ongewenst voor deze band een bandplan vast te leggen. Juist omdat bij QRSS de signalen echter op het gehoor niet waarneembaar zijn is het gewenst toch enige ordening aan te brengen, teneinde onbedoelde onderlinge storingen te voorkomen.

Het wordt daarom aanbevolen dat amateurs zich houden aan de richtlijnen zoals die zijn aangenomen op de Region I IARU Conferentie van 2002 te San Marino. Omdat dat echter geen formeel bandplan is, kan zonodig van van de richtlijn worden afgeweken. De desbetreffende richtlijn is als volgt :

Ondergrens khz. (LF) Bovengrens khz. (LF) Soort uitzending
135.700 136.600 Proeven met het station en venster voor ontvangst van transatlantische signalen
135.900 135.980 Voorkeursvenster voor uitzendingen vanuit Europa naar Noord-Amerika met zeer langzame CW
135.980 136.050 Voorkeursvenster voor verbindingen tussen Europa en Noord-Amerika
136.000 137.400 CW
137.400 137.600 Niet-CW klassen van uitzending (Hell, Wolf, PSK, etc.)
137.600 137.800 Zeer langzame CW (QRSS) gecentreerd op 137,7 kHz
137.700 137.800 Voorkeursvenster voor transatlantische signalen vanuit Noord-Amerika naar Europa
1810 - 1850 | 160M

Bandplan 1800 kHz (160 meter) (F-Licence)


Ondergrens khz. (HF) Bovengrens khz. (HF) Max. Bandbreedte Soort uitzending
1810.0 1838.0 200 Hz CW
1838.0 1840.0 500 Hz CW, MGM (behalve packet)
1840.0 1842.0 2700 Hz Phone, CW, MGM (behalve packet)
1842.0 1880.0 2700 Hz Phone, CW

1850 - 1880 | 160M

Bandplan 1800 kHz (160 meter) (F-Licence)


Ondergrens khz. (HF) Bovengrens khz. (HF) Max. Bandbreedte Soort uitzending
1810.0 1838.0 200 Hz CW
1838.0 1840.0 500 Hz CW, MGM (behalve packet)
1840.0 1842.0 2700 Hz Phone, CW, MGM (behalve packet)
1842.0 1880.0 2700 Hz Phone, CW
3.500 - 3.800 | 80M [400W]

Ondergrens Mhz. (HF) Bovengrens Mhz. (HF) Max. Bandbreedte Soort uitzending
3.500 3.510 200 Hz CW (intercontinentale DX)
3.500 3.560 200 Hz CW (aanbevolen contestsegment)
3.560 3.580 200 Hz CW
3.580 3.590 500 Hz CW, MGM
3.590 3.600 500 Hz MGM (aanbevolen segment voor packet), CW
3.600 3.620 2700 Hz Phone, MGM, CW
3.600 3.650 2700 Hz Phone(aanbevolen contestsegment), CW
3.650 3.775 2700 Hz Phone, CW
3.700 3.800 2700 Hz Phone(aanbevolen contestsegment), CW
3.730 3.740 2700 Hz SSTV & FAX, Phone,CW
3.775 3.800 2700 Hz Phone (intercontinentale DX), CW
Indien er geen sprake is van DX-verkeer, behoren de segmenten 3.500-3.510 MHz of 3.775-3.800 MHz NIET te worden gebruikt voor contesten!
7.000 - 7.200 | 40M [400W]

Ondergrens Mhz. (HF) Bovengrens Mhz. (HF) Max. Bandbreedte Soort uitzending
7.000 7.035 200 Hz CW
7.035 7.040 500 Hz SSTV, FAX, CW, MGM (behalve packet)
7.040 7.045 2700 Hz Phone, SSTV, FAX, CW, MGM (behalve packet)
7.040 7.100 2700 Hz Phone, CW
10.100 - 10.150 | 30M [400W]

Ondergrens Mhz. (HF) Bovengrens Mhz. (HF) Max. Bandbreedte Soort uitzending
10.100 10.140 200 Hz CW
10.140 10.150 500 Hz CW, MGM (behalve packet)
14.000 - 14.350 | 20M [400W]

Ondergrens Mhz. (HF) Bovengrens Mhz. (HF) Max. Bandbreedte Soort uitzending
14.000 14.060 200 Hz CW (aanbevolen contestsegment)
14.000 14.070 200 Hz CW
14.070 14.089 200 Hz CW, MGM (behalve packet)
14.089 14.099 500 Hz CW, MGM (aanbevolen voor niet-automatische packet)
14.099 14.101 200 Hz International Beacon Project (IBP)
14.101 14.112 2700 Hz Phone, CW, MGM (aanbevolen voor store and forward)
14.112 14.125 2700 Hz Phone, CW
14.125 14.300 2700 Hz CW, Phone (aanbevolen contestsegment)
14.230 14.230 2700 Hz SSTV & FAX (aanroepfrequentie)
14.300 14.350 2700 Hz Phone, CW
18.068 - 18.168 | 17M [400W]

Ondergrens Mhz. (HF) Bovengrens Mhz. (HF) Max. Bandbreedte Soort uitzending
18.068 18.100 200 Hz CW (aanbevolen contestsegment)
18.100 18.109 500 Hz CW, MGM
18.109 18.111 200 Hz International Beacon Project (IBP)
18.111 18.168 2700 Hz Phone, CW
21.000 - 21.450 | 15M [400W]

Ondergrens Mhz. (HF) Bovengrens Mhz. (HF) Max. Bandbreedte Soort uitzending
21.000 21.080 200 Hz CW
21.080 21.100 500 Hz CW, MGM
21.100 21.120 500 Hz CW, MGM (aanbevolen segment voor packet)
21.120 21.149 200 Hz CW
21.149 21.151 200 Hz International Beacon Project (IBP)
21.151 21.450 2700 Hz Phone, CW
21.340 21.340 2700 Hz SSTV & FAX (aanroepfrequentie)
24.890 - 24.990 | 12M [400W]

Ondergrens Mhz. (HF) Bovengrens Mhz. (HF) Max. Bandbreedte Soort uitzending
24.890 24.920 200 Hz CW
24.920 24.929 500 Hz CW, MGM
24.929 24.931 200 Hz International Beacon Project (IBP)
24.931 24.990 2700 Hz Phone, CW
28.000 - 29.700 | 10M [400W]

Ondergrens Mhz. (HF) Bovengrens Mhz. (HF) Max. Bandbreedte Soort uitzending
28.000 28.050 200 Hz CW
28.050 28.120 500 Hz CW, MGM
28.120 28.150 500 Hz CW, MGM (aanbevolen segment voor packet)
28.150 28.190 CW
28.190 28.199 200 Hz Intern. Beacon Project (IBP), regionale timesharing
28.199 28.201 200 Hz Intern. Beacon Project (IBP), wereldwijde timesharing
28.201 28.225 200 Hz Intern. Beacon Project (IBP), continu
28.225 29.200 2700 Hz Phone, CW
28.680 28.680 2700 Hz SSTV & FAX (aanroepfrequentie)
29.200 29.300 6000 Hz Phone, CW, MGM (NBFM packet)
29.300 29.510 6000 Hz Satelliet downlink
29.520 29.700 6000 Hz Phone, CW

Bandplan Full License VHF

50.000 - 52.000 | 6M


Ondergrens Mhz. (VHF) Bovengrens Mhz. (VHF) Max. Bandbreedte Mode Gebruik
50.000 50.100 500 Hz Telegrafie
50.000 50.080 Bakens
50.090 50.090 Telegrafie activiteitscentrum
50.100 50.500 2700 Hz alle smalbandmodes (telegrafie, SSB, MGM, etc.)
50.100 50.130 Intercontinentale Telegrafie/SSB
50.110 50.110 DX oproepfrequentie
50.150 50.150 SSB activiteitscentrum
50.185 50.185 Crossband activiteitscentrum
50.200 50.200 MS activiteitscentrum
50.250 50.250 PSK31 activiteitscentrum
50.255 50.255 JT44
50.260 50.280 FSK441
50.270 50.270 FSK441 oproepfrequentie
50.500 52.000 12 kHz alle modes
50.510 50.510 SSTV (FSK)
50.550 50.550 FAX werkfrequentie
50.600 50.600 RTTY (FSK)
50.620 50.750 Digitale communicatie
51.210 51.390 FM relais ingangen, 20 kHz raster
51.410 51.590 FM
51.510 51.510 FM oproepfrequentie
51.810 51.990 FM relais uitgangen, 20 kHz raster
144.000 - 146.000 | 2M [400W]

Ondergrens Mhz. (VHF) Bovengrens Mhz. (VHF) Max. Bandbreedte Mode Gebruik
144.000 144.035 500 Hz Telegrafie EME (exclusief)
144.035 144.135 500 Hz Telegrafie
144.050 Telegrafie oproep frequentie
144.100 Random MS
144.135 144.150 500 Hz telegrafie, MGM
144.138 PSK31 activiteitscentrum
144.140 144.150 FAI & EME activiteitscentrum telegrafie
144.150 144.165 2700 Hz Telegrafie, SSB, MGM
144.150 144.160 FAI & EME activiteitscentrum SSB
144.165 144.360 2700 Hz Telegrafie, SSB
144.195 144.205 Random MS SSB
144.300 SSB Aanroepfrequentie
144.360 144.399 2700 Hz Telegrafie. SSB, MGM
144.370 FSK441 oproepfrequentie
144.400 144.490 500 Hz Telegrafie, MGM
144.500 144.794 20 kHz alle modes
144.500 SSTV oproepfrequentie
144.500 SSTV oproepfrequentie
144.525 ATV SSB talk back
144.600 RTTY oproepfrequentie
144.630 144.660 Lineaire transponder (uitgang)
144.660 144.690 Lineaire transponder (ingang)
144.700 FAX oproepfrequentie
144.750 ATV talk back
144.794 144.990 12 kHz MGM
144.800 APRS
144.8125 144.975 Digitale relais, simplex, 12,5 kHz raster (alleen PA)
144.994 144.194 12 kHz FM
145.000 145.1875 NBFM relais ingangen, 12,5 kHz raster
145.194 145.206 12 kHz FM
145.200 Ruimtecommunicatie
145.206 145.5935 12 kHz FM
145.300 RTTY lokaal
145.500 (mobiel) oproepfrequentie
145.594 145.7935 FM
145.600 145.7875 NBFM relais uitgangen, 12,5 kHz raster
145.794 145.806 12 kHz FM
145.800 Ruimtecommunicatie
145.806 146.000 12 kHz alle modes Satellieten (exclusief)

Bandplan Full License UHF

430.000 - 440.000 | 70CM [400W]

Ondergrens Mhz. (UHF) Bovengrens Mhz. (UHF) Mode Gebruik
430.000 431.981 sub-regionaal nationale bandplanning
430.0125 430.3875 NBFM FM relais uitgangen, 12,5 kHz raster, 1,6 MHz shift (F/ON/PA)
430.400 430.5875 Digitale relais ingangen, 12,5 kHz raster, 9,4 MHz shift
430.5125 APRS (geen relaiskanaal)
430.600 431,025 Digitale relais, simplex, 12,5 kHz raster
431.050 431.825 FM relais ingangen, 25 kHz raster, 7,6 MHz shift (HB/DL/OE)
431.6125 431.9875 FM relais ingangen, 12,5 kHz raster, 1,6 MHz shift (F/ON/PA)
432.000 432.100 telegrafie
432.000 432.025 EME
432.050 Telegrafie activiteitscentrum
432.088 PSK31 activiteitscentrum
432.100 432.399 SSB, telegrafie
432.200 SSB activiteitscentrum
432.350 Microwave talkback activiteitscentrum
432.370 FSK441 oproepfrequentie
432.400 432.490 Bakens
432.500 432.994 Alle modes
432.500 Smalband SSTV
432.500 432.600 Lineaire transponder ingangen
432.600 RTTY (FSK/PSK)
432.700 Fax (FSK)
432.600 432.800 Lineaire transponder uitgangen
432.994 433.381 FM
433.000 433.375 Relais ingangen, 25 kHz raster, 1,6 MHz shift. In PA/DL/ON/F/HB/OE niet in gebruik. In G: relais uitgangen
433.394 433.581 NBFM
433.400 433.575 Simplex kanalen, 25 kHz raster
433.400 SSTV (FM/AFSK)
433.500 (Mobiel) oproepfrequentie
433.600 434.000 alle modes
433.600 RTTY (AFSK/FM)
433.625 433.775 Digitale communicatiekanalen
433.700 FAX (AFSK/FM)
434.000 Centrale frequentie voor digitale experimenten bijv. breedband digitale modes
434.000 434.594 alle modes & ATV Breedband toepassingen
434.594 434.981 ATV & FM
434.600 434.975 Relais uitgangen, 25 kHz raster, 1,6 MHz schift. In PA/DL/ON/F/HB/OE niet in gebruik. In PA: breedband toepassingen
435.000 436.000 Amateur satellietendienst & ATV
436.000 438.000 Amateur satellietendienst & ATV
438.000 440.000 ATV & sub-regionaal (nationale bandplanning)
438.025 438.625 Breedband toepassingen
438.650 439.425 Uitgangen FM relais (HB/DL/OE), 25 kHz raster, 7,6 MHz shift
439.450 439.800 Breedband toepassingen
439.800 439.9875 Uitgangen digitale relais, 12,5 kHz raster, 9,4 MHz shift
439,9875 POCSAG
1240.000 - 1300.000 | 23CM [120W]

Ondergrens Mhz. (SHF) Bovengrens Mhz. (SHF) Mode Gebruik
1240.000 1243.250 alle modes
1240.000 1241.000 Digitale communicatie (links), 50 kHz raster
1241.075 1241.825 Digitale communicatierelais in-/uitgangen, 150 kHz raster, 54 MHz shift
1241.925 1242.000 Digitale communicatie simplex, 25 kHz raster
1242.025 1242.175 FM stadsrelais koppelingen (links), 56 MHz shift
1242.200 1242.700 FM relais uitgangen, 25 kHz raster, 28 MHz shift
1242.725 1242.975 Digitale communicatierelais (uitgangen), 28 MHz shift
1243.000 1243.250 (digitale) breedband experimenten
1243.250 1260.000 ATV
1260.000 1270.000 amateur satellietendienst
1270.000 1272.000 alle modes
1270.200 1270.700 FM relais ingangen, 25 kHz raster, 28 MHz shift
1270.725 1271.000 Digitale communicatierelais ingangen, 25 kHz raster,28 MHz shift
1271.000 1272.000 (digitale) breedband experimenten
1272.000 1290.994 ATV
1290.994 1291.481 NBFM
1291.000 1291.475 Relais ingangen, 25 kHz raster (niet in PA)
1291.494 1296.000 alle modes
1294.000 1295.000 (digitale) breedband experimenten
1295.075 1295.825 Digitale communicatierelais in-/uitgangen, 150 kHz raster, 54 MHz shift
1295.025 1295.950 Digitale communicatie simplex, 25 kHz raster
1296.000 1296.150 telegrafie
1296.000 1296.025 Moonbounce
1296.138 PSK31 activiteitscentrum
1296.150 1296.800 telegrafie, SSB
1296.200 Smalband activiteitscentrum
1296.400 1296.600 Lineaire transponder ingangen
1296.500 SSTV
1296.600 RTTY
1296.700 FAX
1296.600 1296.800 Lineaire transponder uitgangen
1296.800 1296.994 bakens exclusief
1296.994 1297.481 NBFM
1297.000 1297.475 Relais uitgangen, 25 kHz raster (niet in PA)
1297.494 1297.981 NBFM
1297.500 NBFM activiteitscentrum
1297.500 1297.975 Simplex kanalen, 25 kHz raster
1298.000 1300.000 alle modes
1298.025 1298.175 FM stadsrelais koppelingen (links), 56 MHz shift
1298.200 1298.700 FM relais uitgangen, 25 kHz raster, 28 MHz shift
1298.750 1299.000 Digitale communicatierelais uitgangen, 25 kHz raster, 28 MHz shift
1299.050 1300.000 Digitale communicatie (links), 50 kHz raster
2320.000 - 2400.000 | 13CM [120W]

Ondergrens Mhz. (SHF) Bovengrens Mhz. (SHF) Mode Gebruik
2300.000 2320.000 sub-regionaal Nationale bandplanning. Bandsegment NIET in Nederland toegewezen
2304 2306 Smalband segment in landen waar segment 2320-2322 niet beschikbaar is
2308 2310 Smalband segment in HB
2320.000 2320.150 telegrafie exclusief
2320 2320.025 Moonbounce
2320.138 PSK31 activiteitscentrum
2320.150 2320.800 telegrafie, SSB
2320.200 SSB activiteitscentrum
2320.800 2321.000 bakens exclusief
2321.000 2322.000 NBFM simplex & relais
2322.000 2400.000 alle modes
2322 2355 ATV
2355 2365 Digitale communicatie
2365 2370 Relais
2370 2392 ATV
23928 2400 Digitale communicatie
2400.000 2450.000 amateur satellietendienst
2427 2443 ATV

Bandplan Full License SHF

GHZ [120W]
Max Vermogen Ondergrens Ghz. (SHF) Bovengrens Ghz. (SHF) Band (CM) Status Bijzonderheden
120 3.400 3.410 Sec
120 5.650 5.850 Sec
120 10.00 10.50 Sec
120 24.00 24.50 Sec Uitsluitend satellietverkeer
120 24.05 24.25 Sec
120 47.00 47.20 Prim
120 75.50 76.00 Prim
120 76.00 77.50 Sec
120 77.50 78.00 Prim
120 78.00 81.50 Sec
120 122.25 123.00 Sec
120 134.00 136.00 Prim
120 136.00 141.00 Sec
120 241.00 248.00 Sec
248.00 250.00 Prim
Scroll to Top