In onderstaande tabel is een overzicht gegeven van de verschillende systemen die gebruik maken van het frequentiespectrum. Het spectrum is hierbij onderverdeeld in brokken. De frequentie wordt aangegeven met het voorvoegsel k van kilo = 1000, M van Mega = 1000 kilo of G van Giga = 1000 Mega.
Naam Frequentiegebied Golflengte Systemen Opmerkingen
ELF 0,3 – 3 kHz 1000 – 100 km Militaire communicatie met onderzeeboten Op deze lage frequenties vindt geleide transmissie tussen de aarde en de ionosfeer plaats.
VLF 3 – 30 kHz 100 – 10 km Tijdsignalen, militaire communicatie Geleide transmissie tussen aarde en ionosfeer. Zeer stabiel signaal met een groot, wereldomvattend bereik.
LF 30 – 300 kHz 10 -1 km Navigatie (LORAN), Lange golf omroep, inductieve systemen zoals anti-diefstalpoortjes, tijdsignalen. Bereik ongeveer 1000 km. Met name ’s nachts vindt ook reflectie tegen de ionosfeer plaats.
MF 0,3 – 3 MHz 1000 – 100 m Radio Middengolf AM-band (526,5 – 1606,5 kHz, scheepscommunicatie, navigatie met name radiobakens, vaste verbindingen. Klein bereik langs de grond. ’s Nachts zijn via reflectie aan de ionosfeer grotere afstanden te overbruggen, het signaalniveau flucueert hierbij echter sterk.
HF 3 – 30 MHz 100 – 10 m Kortegolf-omroep, zeer geliefd bij radio-amateurs, mobiele verbindingen met name voor de lucht- en scheepvaart, inductieve systemen, 27 MHz bakkies. In het lagere deel (3 – 6 MHz) vindt nog geleiding langs de aarde plaats. Het bereik is echter beperkt tot ±100 km. Met name ’s nachts vindt ook reflectie tegen de ionosfeer plaats. Obstakels gaan een rol spelen. In het hogere deel is nauwelijks nog een grondgolf aanwezig. Via reflectie aan de ionosfeer is nagenoeg wereldwijde communicatie mogelijk.
VHF 30 -300 MHz 10 – 1 m Draadloze telefonie (31/40 MHz), FM-radio (87,5 – 108 MHz, TV-banden I en III, Digitale radio (TV-kanaal 6, 11 en 12), Satellietsystemen voor meteorologie en lagesnelheids-datacommunicatie, land mobiele radio (80, 150 MHz) Marifonie, Navigatie (ILS), Meteor scatter (39 MHz). Directe rechtlijnige voortplanting, tot ruwweg 60 MHz nog reflectie tegen de ionosfeer. Daarboven gaat de radiogolf er doorheen. Hier vinden we dan ook de eerste satellietsystemen (137 MHz).
UHF 0,3 – 3 GHz 100 – 10 cm TV banden IV en V (tot 846 MHz), Digitale TV, GSM900, GSM1800, UMTS, Satellietcommunicatie, Magnetron (2,45 GHz), Bluetooth (2,4 GHz). Rechtlijnige voortplanting. Reflectie tegen obstakels. Deze band is erg populair bij mobiele systemen, met name het banddeel van 1 – 3 GHz.
SHF 3 – 30 GHz 10 – 1 cm Vaste verbindingen, radar (rond 3 GHz), weerradar (rond 5 GHz), Radio LAN (5 GHz) Boven de 5 GHz gaat regendemping een rol spelen.
EHF 30 – 300 GHz 10 – 1 mm Vaste verbindingen (38 GHz), satelliet, MWS (40 GHz), militair gebruik, navigatieradar. Rond de 60 GHz vindt een sterke absorptie door zuurstof plaats. Boven de 60 GHz zit niet veel gebruik meer. Alhoewel de internationale radiotabel tot 400 GHz loopt, is er boven de 275 GHz nog geen toewijzing voor bepaalde typen systemen gedaan.